Entelecheia
Entelecheia

36” x 48”

Passera
Passera

30” x 40”

 30” x 40”

30” x 40”

Entelecheia
Passera
 30” x 40”
Entelecheia

36” x 48”

Passera

30” x 40”

30” x 40”

show thumbnails